Công nghệ xử lý tổ mối trong thân đê đập

1.Tên Công nghệ/Thiết bị (CN/TB): Công nghệ xử lý tổ mối trong thân đê đập (Termite control technology for dam, dike)
2. Xuất xứ công nghệ:

Từ các đề tài có kinh phí trích từ hoạt động khoa học công nghệ của Viện Sinh thái và bảo vệ công trình
3. Quá trình nghiên cứu ra công nghệ: Năm 1987

4. Mô tả quy trình CN/TB:
diet-moi-de-dap-1

5. Các lĩnh vực có thể áp dụng CN/TB:

– Xử lý mối cho các công trình đê, đập trong toàn quốc
Một số tổ mối trong các công trình khác như: kiến trúc, khu đô thị sinh thái
6.Ưu điểm của CN/TB:
Quy trình được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học sinh thái học của các loài mối hại đê, có sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý tổ mối, đảm bảo hiệu quả cao, an toàn với con người và môi trường
7. Quy mô và địa chỉ đã ứng dụng

Áp dụng công nghệ trên gần 400km đê như: đê Hà nội, đê Hà Nam, đê Hưng yên, đê Thanh hóa, đê Nam định, đê Thái Bình, đê Ninh Bình và gần 100 đập hồ chứa nước trên phạm vi cả nước

diet-moi-de-dap-2
CÔNG TY DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI HÀ NỘI