Cách tìm tổ mối

1.Tên Công nghệ: Công nghệ địa vật lý thăm dò tổ mối và ẩn họa (Geophysics technology for exploration of termite nests and hidden threats)

2. Xuất xứ công nghệ:

– Nghị định thư hợp tác với Trung Quốc: “Hợp tác nghiên cứu công nghệ tìm ẩn hoạ và phòng trừ mối cho đê, đập”

– ĐT cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển công nghệ tìm tổ mối và ẩn hoạ trong đê, đập bằng thiết bị Rađa”

– ĐT cơ sở:  “Nghiên cứu ứng dụng điện đa cực để xác định vùng thấm, vết nứt, rò rỉ trong thân đê”

– Đề tài cấp Viện: “nghiên cứu ứng dụng phương pháp điện đa cực để xác định vùng thấm tại các mực nước hồ khác nhau”

3. Mô tả quy trình CN/TB

tim-to-moi-3

– Tiêu chuẩn đạt được: TCVN

4.Các lĩnh vực có thể áp dụng CN/TB:

– Thăm dò được tổ mối và các ẩn họa trong thân đê, đập đất;

– Các khoang tổ mối và dị thường dạng lỗ rỗng nằm sâu từ 0,2m đến vài 20m;

– Xác định các khe nứt, vùng thấm, đường thấm bão hào, khối bất đồng nhất cục bộ, hang karster…

– Xác định các ẩn vật bị chôn vùi trong lòng đất.

5. Ưu điểm của CN/TB:

– Đây là phương pháp thăm dò không phá hủy, năng suất cao, dễ dàng triển khai ngoài thực địa.

– Độ phân giải cao;

– Cung cấp nhanh cho chúng ta những thông tin về môi trường nằm dưới mặt đất.

6. Quy mô và địa chỉ đã ứng dụng:

Áp dụng công nghệ trên gần 400km đê như: đê Hà nội, đê Hà Nam, đê Hưng yên, đê Thanh hóa, đê Nam định, đê Thái Bình, đê Ninh Bình và gần 30 đập thủy lợi trên phạm vi cả nước.

tim-to-moi-2

Sử dụng thiết bị rada đất khảo sát ẩn họa trong thân đê
tim-to-moi-1

Xác định thoát không dưới lớp bê tông bản mặt đập

CÔNG TY DỊCH VỤ DIỆT MỐI HÀ NỘI